دپارتمان تحقیقات
پایش زیست‌محیطی

خانه | دپارتمان ها

مناطق ساحلی جهان عموماً به دلیل توسعه‌ی صنایع، تجارت، گردشگری و به همین ترتیب رشد و مهاجرت جمعیت انسانی و کیفیت آب با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند و وضعیت آن‌ها در دنیا رو به وخامت است. این مناطق از بهره‌وری بیولوژیکی بسیار بالایی برخوردار هستند و بنابراین جزء مهمی از سیستم زندگی جهانی است. اکوسیستم‌های ساحلی دارای ثروت گونه‌ها و تنوع ژنتیکی، ذخیره‌ی مواد غذایی و چرخه‌ی مواد مغذی است که پاک‌سازی از آلاینده‌ها و کمک به حفاظت از ساحل از فرسایش و طوفان برای این مناظق را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. اکوسیستم‌های دریایی نقش مهمی را در تنظیم آب و هوا ایفاء می‌کنند و آن‌ها یک منبع اصلی کربن و نیز منبع اکسیژن هستند. توسعه‌ی صنعتی ساحل منجر به تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و کاهش منابع حیاتی منطقه‌ی اقتصادی منحصر به فرد در قالب تنوع زیستی و بهره‌وری دریایی می‌گردد. بیش از نیمی از جمعیت دنیا در محدوده‌ی 60 کیلومتری از ساحل زندگی می‌کنند و تخمین زده می‌شود که این عدد تا سال 2020 به حدود سه چهارم برسد (آنون 1992). حوادث غیرمترقبه مانند سیل و توفان، تهدید جدی برای زندگی و اراضی انسان در منطقه‌ی ساحلی است. فعالیت‌های انسانی نیز نوعاً تغییرات خاصی را تحریک می‌کنند و یا به روند تغییرات سرعت می‌بخشند. بنابراین نیاز فوری به حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و زیستگاه‌ها از جمله‌ جوامع و گونه‌های گیاهی، محل سکونت، تفریح، محیط زیست و کشاورزی وجود دارد.

به منظور تضمین توسعه‌ی پایدار، ضروری است پایگاه‌های دقیق و جامع علمی در مورد زیستگاه‌ها، مناطق حفاظت شده، کیفیت آب، شاخص‌های محیطی و ارزیابی دوره‌ای از سلامت سیستم تهیه شود. ابزار علمی مدرن سنجش از راه دور، GIS  و GPS  در توسعه‌ی پایگاه‌های داده و افزایش قابلیت استفاده از داده‌ها بسیار ارزشمند است و آن‌ها را به صورت یکپارچه تجزیه و تحلیل می‌کنند و برنامه‌های عملیاتی مدیریت را به دست می‌آورند.


دکتر برات مجردی
​​​​​​​ریاست دپارتمان تحقیقات پایش زیست‌محیطی
استادیار و عضو هیئت علمی
​​​​​​​دانشکده عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران