دپارتمان امنیت غذا

خانه | دپارتمان ها

مفهوم امنیت غذا Food Security تا سالها به معنی تولید و تامین غذای کافی و البته بهداشتی Healthy برای جوامع و کشورها بوده است. اما پس از شناخت آلاینده های غذا، توجه محققان و سیاستمداران کشورها برای استقلال جوامع به موضوع سلامت غذا Food Safety معطوف شد. به عبارت بهتر امروزه استقلال و امنیت کشورها وابسته به تولید و تامین غذای کافی سالم است. این گرایش علمی جدید به چگونگی تولید، انبارداری، فرآوری، حمل، بسته بندی و عرضه انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی عاری از انواع عوامل شیمیایی، فیزیکی و میکروبی خطرناک می پردازد. 

از میان این عوامل، متاسفانه مواد شیمیایی خطرناک بدلیل آلودگی های روزافزون زیست محیطی ناشی از سبک زندگی بشر و بکارگیری فناوری ها مغایر با سلامت انسان و پاکی محیط زیست، با ورود، چرخش و تجمیع در  شبکه غذا Food chain مخاطرات جدی برای سلامت و بقای انسان، گیاهان، حیوانات و حتی میکروارگانیسمها ایجاد می کنند. دانش سلامت غذاFood Safety  بیشتر به شناخت و مهار این مواد تهدید کننده منابع حیاتی (آب و خاک وهوا) که سبب آلودگی زنجیره غذا و نتیجتا بروز مخاطرات جدی در سلامت موجودات زنده هستند می پردازد که مهمترین اصل در امنیت غذایی و به عبارت بهتر امنیت و استقلال کشورهاست.


ما با غذا بیمار می شویم! خوراک ما اگر دارای باقیمانده مواد خطرناک آلاینده باشد، باعث بیماری و حتی مرگ است! دپارتمان امنیت غذا با هدف پژوهش و فرهنگ سازی در مورد "امنیت جامعه با محوریت غذا" فعالیت دارد. ما تلاش می کنیم تا بتوانیم سبک زندگی سالم با غذای سالم را ترویج کنیم
دکتر مهدی ضرابی
​​​​​​​ریاست دپارتمان امنیت غذا
استادیار و عضو هیئت علمی
​​​​​​​دانشکده علوم و فنون جدید
دانشگاه تهران