دپارتمان بهداشت و محیط‌زیست

خانه | دپارتمان ها

افزایش جمعیت و رشد اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی جوامع انسانی از یک سو و روند گسترش صنایع  از سوی دیگر باعث افزایش ورود آلاینده های مضر و خطرناک به محیط زیست شده و جوامع انسانی را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. گسترش بیماری ها، عوارض زیست محیطی و بهداشتی، سمیت در موجودات آبزی و کاهش اکسیژن محلول آبهای سطحی از مشکلات بهداشتی و محیطی مطرح در جوامع انسانی می باشد. ارتقاء کیفیت آبهای آشامیدنی، تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی و مدیریت صحیح پسماندها می تواند در حل مشکلات مذکور موثر باشد. روش های پیشنهادی جهت تصفیه آب و  فاضلاب در مواردی نمی توانند پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشند.  لذا استفاده از تکنولوژی های نوین با کارائی و هزینه مناسب مورد نیاز است. در این راستا پژوهشکده محیط زیست کیش دانشگاه علم و صنعت  با تکیه بر توان علمی و اجرائی متخصصان داخلی، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز حوزه های مختلف  محیط زیستی نموده است.
خدمات مختلف بهداشتی و زیست محیطی این مرکز عبارتند از:
خدمات آزمایشگاهی پیشرفته:

 خدمات آزمایشگاهی محیطی ( دارای مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست)
 خدمات آزمایشگاهی ملکولی در تشخیص سویه های میکروبی محیطی
 خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در تشخیص و کاربرد سویه های میکروبی
​​​​​​​ انجام آزمایشات خوداظهاری تصفیه خانه های فاضلاب جهت ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست
مشاوره، طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب
رفع مشکلات زیست محیطی در حوزه های آب، فاضلاب و پسماند
​​​​​​​
دکتر عباس رضایی
​​​​​​​ریاست دپارتمان بهداشت و محیط‌زیست
استاد و عضو هیئت علمی
​​​​​​​دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس