دپارتمان تحقیقات
سیستم‌های نوین انرژی

خانه | دپارتمان ها

دپارتمان تحقیقات سیستم‌های نوین انرژی با اهدافی از جمله هدایت پروژه های تحقیقاتی به سبب ماموریت دانشگاهی و هچنین تعامل با صنعت در اجرای پروژه های پژوهشی و ملی و به طور کلی به منظور ارتقا دانش بومی در خصوص سیستم های نوین انرژی در پژوهشکده محیط زیست کیش ایجاد گردید. انرژی به عنوان یک مولفه اساسی در توسعه پایدار نقش بسزایی در تصمیم گیری های کلان کشوری و در تصمیم گیری های خرد در صنایع مختلف و امروزه حتی در مراکز تجاری و خانگی دارد. در حال حاضر، در طراحی و ساخت سیستم های انرژی، مسائلی از جمله بهینه سازی و بهره اقتصادی، سازگاری با محیط زیست، قابلیت اطمینان و امنیت انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بنابراین، در بهره گیری از هر نوع منبع یا حامل انرژی، چه تجدید پذیر و چه پایان پذیر، می بایست موارد فوق مورد توجه خاص قرار گیرد.

برنامه های راهبردی                          

مطالعه، طراحی، تحلیل و بهینه سازی  سیستمهای نوین انرژی
توسعه فناوری‌های تولید، تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر نیازهای بومی
طراحی و تولید محصولات بهینه و کاربردی در راستای حل مشکلات کشور
تولید محتوای درسی در حوزه سیستمهای انرژی و محیط زیست

موضوعات تحقیقاتی

بهینه سازی اگزرژی- اقتصادی سیستم یکپارچه پیل سوختی اکسید جامد، توربین گازی و شیرین سازی آب دریا
مدل سازی ترمو-اقتصادی سیستم تولید همزمان قدرت و حرارت در صنایع غذایی
طراحی سیستم ذخیره انرژی سرمایشی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده جهت بهینه سازی ترمودینامیکی سیستم تبرید
طراحی سیستم تهویه آزاد با تکنولوژی ذخیره سازی انرژی حرارتی نهان با مواد تغییر فاز دهنده
بررسی تأثیر نانو سیال بر میزان انتقال حرارت در شبکه لوله¬های حرارتی خورشیدی
بکارگیری لوله حرارتی برای افزایش کارآیی سیستم ذخیره انرژی گرمای نهان (LTES)
دکتر روح الله احمدی
​​​​​​​ریاست دپارتمان تحقیقات سیستم‌های نوین انرژی
دانشیار و عضو هیئت علمی
​​​​​​​دانشکده فناوری‌های نوین
دانشگاه علم و صنعت ایران