افتتاحیه پژوهشکده محیط زیست کیش در تاریخ 19 آذرماه

 

پژوهشکده محیط زیست کیش در تاریخ 19 آذرماه بطور رسمی با حضور مقامات کشوری و مسئولین دانشگاه علم و صنعت برگزار می گردد. در کنار این مراسم نمایشگاه محصولات دانش بنیان و دستاوردهای دانشگاه علم و صنعت و شرکت های مستقر در شتاب دهنده ی این دانشگاه در حوزه محیط زیست نیز برگزار خواهد شد.