برگزاری نشست میان پژوهشکده محیط زیست و NGO های فعال جزیره کیش

طی نشستی در ساختمان پژوهشکده ی محیط زیست کیش، جلسه ا‌ی معارفه با NGO های فعال جزیره برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر صادق صادق‌زاده ریاست پژوهشکده محیط زیست کیش به سخنرانی پرداختند و ضمن معرفی مرکز به تشریح برنامه‌ها و اهداف مرکز پرداختند. همچنین ایشان برای پیش‌برد برنامه‌های آتی زیست‌محیطی مرکز از NGO ها دعوت به همکاری کردند. در ادامه هر یک از اعضای NGO ها بصورت مجزا در ارتباط با مشکلات زیست محیطی کیش و دغدغه‌های موجود گفت و گو کردند.