دپارتمان تجهیزات دریایی

خانه | دپارتمان ها

دپارتمان تجهیزات دریایی، با شناسایی نیازمندی های مختلف عملیاتی در دریا، از عمق گرفته تا سطح تلاش می کند در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات دریایی در منطقه صاحب سبک باشد.
عمده  ماموریت های متصور که در این دپارتمان هدف گذاری شده است عبارتند از:

۱- شناسایی و رصد وضعیت بستر:
مطالعات متنوعی توسط محققین حوزه محیط زیست صورت می پذیرد. جهت شناسایی وضعیت فعلی آبزیان و آب سنگ های مرجانی و پوشش گیاهی و ضایعات صنعتی، تصویربرداری درجا می تواند بسیار کارگشا باشد. طراحی و ساخت تجهیزات انجام چنین ماموریت هایی یکی از مهمترین اهداف این آزمایشگاه است. همچنین با نصب سنسور بر روی  این تجهیزات که بصورت از راه دور و یا توسط غواص قابل کنترل هستند، میتوان بطور گسترده تمامی شرایط محیطی بستر از جمله دما، شوری، کلروفیل، ریزمغذی ها، رسوبات هیدروکربنی، چشمه های آب شیرین بستر دریا و موارد زیاد دیگری را ثبت و گزارش نمود.

۲- انجام عملیات برای مدت زمان طولانی در عمق های زیاد بستر دریا:
در حال حاضر، بدلیل محدودیت های بسیار زیاد در ماندگاری نیروی انسانی در عمق زیاد امکان انجام عملیات هایی از جمله اکتشاف معادن و منابع زیستی کف دریا، بیرون کشیدن لاشه کشتی ها و سایر ادوات به کف نشسته و مواردی از این دست وجود ندارد. در صورت استفاده از ربات ها و تجهیزات پیشرفته برای این منظور، می توان عملیات های متنوعی را حتی تا عمق ۴۰۰ متری آب انجام داد.
​​​​​​​
۳- انجام عملیات در سطح آب:
عمده عملیاتی که در سطح آب مورد هدف هستند، عبارتند از عملیات مقابله با آلودگی های نفتی، تولید برق از امواج دریا، تولید برق از انرژی باد در دریا، تولید برق از انرژی خورشیدی در دریا، تجهیزات گردشگری دریایی.
در هریک از این موارد، دستگاهها، رباتها و تجهیزات مختلف و متنوعی هدف گذاری شده که می تواند برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر صادق صادق‌زاده
​​​​​​​ریاست دپارتمان تجهیزات دریایی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده دانشکده فناوری‌های نوین
دانشگاه علم و صنعت ایران